Regulamin Plebiscytu Publiczności
Brawa czy Klapa

Przeglądu Konkursu teatrów ogródkowych

Publiczność głosuje przy pomocy kuponów, które otrzymuje wraz z biletami Kupony po spektaklu wrzucane mogą być koszyczków - urn.

Uśmiechnięty listek z napisem BRAWA
Brawa

oznacza sukces

Listek smutny z napisem KLAPA
Klapa

oznacza niezadowolenie

Publiczność wskazuje trzy zespoły, które otrzymają nagrody publiczności w kwocie:
Arbitrem Publiczności jest Andrzej Tadeusz Kijowski
(dyrektor naczelny i artystyczny festiwalu)