english francais deutsch  

Konkurs Teatrów Ogródkowych
Formularz Zgłoszenia

Uwaga!!!

Formularz przeznaczony jest wyłącznie dla przeglądarki Netscape lub Internet Explorer
z włączoną obsługą JavaScriptu! Bez tej opcji w większości przypadków
wysłany zostanie pusty list.


Dane spektaklu:

Teatr
Tytuł sztuki
Autor
Reżyser
Scenograf
Muzyka
Osoby

Dane teatru

Adres
Kod Miasto
Kraj
Telefon
Fax
e-mail

Warunki techniczne

Rozmiar sceny
Oświetlenie
Dźwięk
Inne

Inne

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
Ilość osób do ewentualnego zakwaterowania
Sposób dojazdu
Stosunek do nieodpłatnej rejestracji TV

Proponowany termin występów godz. 19.00

Przegląd Teatrów Ogródkowych
04.06.07 11.06.07 18.06.07 25.06.07
02.07.07 09.07.07 16.07.07 23.07.07
30.07.07 06.08.07 13.08.07 20.08.07
Konkurs Teatrów Ogródkowych
21.08.07 22.08.07 23.08.07 24.08.07
25.08.07 26.08.07 27.08.07 FINAŁ