Bałtycki Teatr Wybrzeże z Koszalina
"Audiencja III czyli Raj Eskimosów"
24.VIII.2003

Powrót do galerii XII KTO 2003

audiencja1 audiencja2 audiencja3
audiencja4 audiencja5 audiencja6
audiencja7 audiencja8 audiencja9
audiencja10 audiencja11 audiencja12
audiencja13 audiencja14 audiencja15
audiencja16 audiencja17 audiencja18