Parada Dionizyjska z Lapidarium do Doliny Szwajcarskiej
organizowana przy wspó³pracy Studia Teatralnego Próby z Poznania
oraz Teatru Plastycznego Makata z Warszawy
24.VIII.2003

Powrót do galerii XII KTO 2003

parada1 parada2 parada3
parada4 parada5 parada6
parada7 parada8 parada9
parada10 parada11 parada12
parada13 parada14 parada15
parada16 parada17 parada18