Piwnica przy Krypcie w Zamku Książąt Pomorskich ze Szczecina
„Dzieła Wszystkie Szekspira (w nieco skróconej wersji)"

Powrót do galerii XIV KTO 2005


szekspir1 szekspir szekspir3
szekspir10 szekspir11 szekspir13
szekspir14 szekspir15 szekspir16
szekspir18 szekspir19 szekspir20
szekspir22 szekspir23 szekspir24
szekspir25 szekspir27 szekspir28
szekspir32 szekspir35 szekspir36
szekspir40 szekspir41 szekspir43
szekspir46 szekspir47 szekspir48
szekspir49 szekspir50 szekspir51
szekspir53 szekspir55 szekspir56
szekspir58 szekspir59 szekspir60