Jury XI Konkursu Teatrów Ogródkowych
1 września 2002
Warszawa, Dolina Szwajcarska

Jury XI Konkursu Teatrów Ogródkowych w składzie: Edyta Jungowska, Anna Retmaniak, Jerzy Derfel, Krzysztof Rau - przewodniczący
po obejrzeniu w dniach 26.08 - 01.09.2002 r. 10 spektakli konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody:

Kabaretowi Moralnego Niepokoju za przedstawienie "La granda Maniana"

Wielką Ogródkową w wysokości   - 6000 zł


Teatrowi "Okno" z Białegostoku za przedstawienie "Romans Perlimplina i Belissy"

Dużą Ogródkową w wysokości 3500 zł


Teatrowi "Koło" z Warszawy za przedstawienie "Miłość do trzech pomarańczy"

Małą Ogródkową w wysokości 2500 zł


Dwa równorzędne wyróżnienia otrzymują:


Teatr Własny Stanisławiak z Chorzowa za spektakl "Ogród Miłości" w wysokości 1500 zł
Teatr Konsekwentny z Warszawy za spektakl "Zaliczenie. Lekcja" w wysokości 1500 zł
Jury dziękuje Organizatorom za sprawne przeprowadzenie Festiwalu, stworzenie niepowtarzalnej atmosfery służącej dobrze sztuce teatru i warszawskiej publiczności.

Przewodniczący Jury
Krzysztof Rau


Werdykt Nagrody Publiczności

W wyniku głosowań publiczności zgromadzonej w Lapidarium na Przeglądach XI Konkursu Teatrów Ogródkowych: najwyższą ocenę otrzymał: Spektakl „Zaliczenie..Lekcja ” Teatru Konsekwentnego z Warszawy. Na tak głosowało 138 osób, na nie 11. Pozytywna ocena wyraża się 93 % aprobatą. W związku z tym spektakl zostaje zaproszony do konkursowej części festiwalu i otrzymuje Nagrodę Publiczności w wysokości 2500 zł.
Drugie miejsce otrzymuje spektakl „Wszystko zależy od Dziadka” Teatru Omnia z Nadarzyna z 93 % aprobatą, gdzie spektakl spodobał się 59 widzom, a 4 uznało go za zły. W związku z tym spektakl zostaje zaproszony do konkursowej części festiwalu i otrzymuje Nagrodę Publiczności w wysokości 1500 zł.
Trzecie miejsce otrzymuje spektakl „Jarosy zawsze ten sam” z warszawskiego Teatru Syrena, który zaakceptowało 90 % widzów: 92 osobom spektakl podobał się, odrzuciło go 10. W związku z tym spektakl zostaje zaproszony do konkursowej części festiwalu i otrzymuje Nagrodę Publiczności w wysokości 1000 zł.

Po obejrzeniu wszystkich spektakli ubiegających się o Nagrodę Publiczności urzeczeni profesjonalizmem, skromnością i artystycznym polotem spektaklu Arbitrzy postanowili zaprosić do udziału w Konkursowej części Festiwalu spektakl Teatru „Okno” z Białegostoku, który nie został wysoko oceniony przez publiczność z Lapidarium (80 procentowe poparcie dawałoby mu dopiero dziewiąte miejsce). Jednak uznajemy go za wart obejrzenia przez Publiczność i Jury Konkursu. Decyzja ta nie pociąga za sobą konsekwencji finansowych i nie uszczupla sumy przeznaczonej na Nagrody Publiczności. Arbiter Nagrody Publiczności Stanisław Górka Andrzej Tadeusz Kijowski Profesor Akademii Teatralnej w Warszawie