IV Konkurs Teatrów Ogródkowych 1995

W e r d y k t

Jury IV Konkursu Teatrów Ogródkowych w składzie:Izabella Cywińska, Paweł Konic, Wojciech Malajkat, Jacek Sieradzki (Przewodniczący), Maciej Wojtyszko

postanowiło przyznać dwie równorzędne, zespołowe nagrody główne

po 4.5 tys zł:

- spektaklowi "Stare Pianino" Ludwika Jerzego Kerna w reżyserii Marty Stebnickiej z choreografią Krzysztofa Jędryska w opracowaniu muzycznym Jerzego Kluzowicza, w scenografii Barbary Hanickiej, w wykonaniu: Marty Bizoń, Rafała Dziwisza, Piotra Piechy, Jarosława Szweca, prezentowanemu przez Teatr Ludowy z Krakowa;

- spektaklowi " Parady" Jana hr. Potockiego w reżyserii Wiesława Czołpińskiego, ze scenografią Rajmunda Strzeleckiego, z muzyką Andrzeja Kurylewicza, w wykonaniu: Sylwii Janowicz-Dobrowolskiej, Marii Rogowskiej, Jolanty Rynkowskiej, Pawła Aignera, Wiesława Czołpińskiego, Wojciecha Piotrowskiego, prezentowanemu przez Białostocki Teatr Lalek

Jury przyznało

wyróżnienie

2 tys. zł
spektaklowi "Wesołego powszedniego dnia" Wojciecha Młynarskiego, z muzyką Jerzego Derfla, w reżyserii i z choreografią Tadeusza Wiśniewskiego, w wykonaniu: Moniki Świtaj, Wojciecha Machnickiego, Marty Dobosz, Stanisława Górki, Pawła Szczesnego, ze scenografią Małgorzaty Treutler, w opracowaniu muzycznym Ireny Kluk-Droz dowskiej, zrealizowanemu przez Towarzystwo Teatralne Pod Górkę.

Jury przyznało

2 nagrody indywidualne

po 1.5 tys zł:
- Wiesławowi Czołpińskiemu
za reżyserię" Parad" w Białostockim Teatrze Lalek,
- Marcie Bizoń
za wykonanie piosenek w spektaklu "Stare Pianino".

Ponadto Jury bardzo wysoko oceniło plastykę sceniczną spektaklu "Parady" - ostatnią pracę scenograficzną Rajmunda Strzeleckiego (artysta zmarł wiosną 1995 r).


Przewodniczący Jury

Jacek Sieradzki

  Burmistrz Dzielnicy Warszawa-Śródmieście

Jan Rutkiewicz